البرز نیرو / خدمات / تامین لکوموتیو

لوکوموتیو البرزنیرو در مسیر معدن گل گهر

تامین لوکوموتیو

تامین لکوموتیو

شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو از اواسط شهریور 1388 بعنوان اولین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو در حمل بارهای معدنی و غیرمعدنی فعالیت های حمل و نقلی خود را آغاز کرد.

پس از گذشت بیش از یک و نیم دهه از آغاز مسیری پر فراز و نشیب، شرکت البرز نیرو به عنوان اولین و بزرگترین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو، درکنار شرکت های سهامدار و هم گروه، زنجیره کاملی را شامل انواع واگن، لکوموتیو، تأمین و واردات اقلام یدکی و نگهداری و تعمیرات ناوگان و تجهیزات ریلی جهت حمل بار در شبکه راه آهن کشور فراهم نموده و به جایگاه ارزنده ای در صنعت ریلی دست یافته است.