البرز نیرو / پروژه ها / پروژه های بهبود

پروژه های بهبود

 شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با استفاده از دانش فنی و مهندسی متخصصان مجرب و آموزش دیده، مطالعات گستردهای را جهت افزایش راندمان لکوموتیوهای خود عملیاتی نموده یا در دست اجرا دارد که از مهمترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

-        نصب افزونه پایش از راه دور بر روی لکوموتیوها

-        بهبود سیستم خنک کاری لکوموتیوها

-        تجهیز لکوموتیوها به سرعتنمای دیجیتال

-        ساخت دستگاه تست و کالبیراسیون انژکتور

-        اصلاح گیج مکانیکی نصب شده روی مخزن لکوموتیو( گیلاس سوخت) با فلوتر و نمایشگر دیجیتالی جهت جلوگیری از اتلاف سوخت (در دست اجرا)

-        سیستم مانیتورینگ هوشمند سرعت لکوموتیو و ارائه پروفیل سرعت مسیر به لکوموتیوران با هدف کنترل مصرف سوخت (در دست اجرا)

-        ارتقاء و به روز رسانی سیستم کنترل لکوموتیوهای GM  با استفاده از میکروپروسسور

-        مطالعات امکان سنجی ساخت و بومی سازی سیستم کنترلی میکروپروسسور در داخل کشور (در دست اجرا)

-        بهبود تجهیزات رفاهی کابین لکوموتیو (در دست اجرا)

-        نصب سیستم کنترل الکترونیکی موتور به جای گاورنر هیدرولیکی