البرز نیرو / معرفی شرکت / گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه شامل استانداردهای کیفی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین زیست محیطی تحت اعتبارIAF و IAS و NACI

award1

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System)  نتیجه موفقیت شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو در اثبات انطباق کلیه سیستم‌های مدیریتی خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده ملی و بین‌المللی است.

 

awrd2