البرز نیرو / معرفی شرکت / گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات

awrd2

 

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System) شامل استانداردهای کیفی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین زیست محیطی تحت اعتبارIAF و IAS و NACI ، نتیجه موفقیت شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو در اثبات انطباق کلیه سیستم‌های مدیریتی خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده ملی و بین‌المللی است.

 

award1