البرز نیرو / مشخصات فنی / لکوموتیو پارس 33

لکوموتیو پارس 33

پروژه ساخت لکوموتیوهای ملی پارس 33 از سال 1398در کارخانجات واگن پارس آغاز شده و اولین لکوموتیو از این سری در آذر ماه 1399 وارد سیر شد. 

pars