البرز نیرو / خدمات / تامین لوکوموتیو

لوکوموتیو البرزنیرو در مسیر معدن گل گهر

تامین لوکوموتیو

تامین لکوموتیو

البرز نیرو از اواسط شهریور 1388 بعنوان اولین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو در حمل بارهای معدنی و غیرمعدنی فعالیت های حمل و نقلی خود را آغاز کرد.تعداد لکوموتیوهای این شرکت بتدریج از 2 دستگاه در شهریور 88  به 37 دستگاه در پایان سال 93 افزایش یافت به طوری که در طول این دوره متوسط آماده بکاری لکوموتیوهای ملکی 85 درصد بوده است. لازم به ذکر است که کلیه مسئولیت های مرتبط با تعمیر و نگهداری لکوموتیوها، تامین قطعات یدکی و اصلی، تامین مامورین راهبر(رئیس قطار و لکوموتیوران)،تجهیزات و امکانات سیر توسط شرکت البرز نیرو انجام می شود.
بر اساس آمارهای موجود، لکوموتیوهای شرکت البرز نیرو تاکنون
(از ابتدای شروع بکار تا پایان سال 1393)بالغ بر11 میلیارد تن کیلومتر بار را در مناطق راه آهن حمل کرده اند. همچنین سهم البرز نیرو در حمل و نقل سال 93 بالغ بر 9 درصد بوده است.

همچنین شرکت البرز نیرو از خردادماه سال1389 همکاری خود را با معدن گل گهر با واگذاری دو دستگاه لکوموتیو برای انجام عملیات مانور واگنهای داخل مجتمع آغاز نمود و هم اکنون این همکاری همچنان ادامه دارد.

ضمن اینکه در طول سالهای 90 و 91 نیز شرکت البرز نیرو با دو شرکت بالاست و تراورس در زمینه ریل گذاری محورهای اراک-ملایر، میاندوآب-مراغه و اصفهان-شیراز همکاری نموده است.