البرز نیرو / خدمات / ساخت و بازسازی

بازسازی لکوموتیوهای البرز نیرو در سایت کارخانجات کرج

2

ساخت و بازسازی

شرکت البرز نیرو با استفاده از تجهیزات مستقر در سایت کارخانجات کرج و واگن پارس اراک، بازسازی 37 دستگاه از لکوموتیوهای ملکی خود و 40 دستگاه از لکوموتیوهای دو شرکت الوند نیرو و راهوار نیرو آریا را تا پایان سال 93 مدیریت و اجرا نموده است. لازم به ذکر است در این راستا از خدمات پیمانکاران مهمی از جمله شرکت های احیا دیزل الکتریک، احیا صنعت ادوات، سنگین کشش، مشاوران گسترش زمان، ساتراپ، طرح نگاشت، فن ژنراتور و پویاتوربین نیز استفاده شده است.

از این رو با توجه به تجارب کسب شده در زمینه بازسازی لکوموتیو، شرکت البرز نیرو آمادگی دارد در این زمینه چه بعنوان مشاور و دستگاه نظارت و چه بعنوان مجری و پیمانکار خدمات مورد نیاز کارفرمایان دولتی و خصوصی را انجام دهد