البرز نیرو / پروژه ها / مرکز تعمیرات سیستان

کارخانجات دپوی سیستان

 

راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای خصوصی مالک لکوموتیو در راستای حفظ و نگهداری لکوموتیوها که از سرمایه های اصلی صنعت حمل و نقل ریلی کشور میباشند، نیازمند مراکز نگهداری و تعمیرات بوده که این مهم در مناطق پرترافیک حمل و نقل ریلـــی از اهـمیــت بســــزایی برخوردار است.

شرکت البرز نیرو در سال 1392 اولین و بزرگترین کارخانجات خصوصی نگهداری و تعمیرات لکوموتیو را در سیستان ( استان اصفهان) طراحی و در مهرماه سال1393 با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس و بانکها کلنگ زنی احداث این کارخانجات صورت پذیرفت که پیش بینی میشود  این کارخانجات  در سال 1396 به بهره برداری برسد. از مهمترین مزایای این پروژه میتوان به ایجاد 550 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم و تکمیل فرآیند نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها در اصفهان اشاره نمود.

   کارخانجات سیستان پس از بهره برداری توانایی انجام سرویسهای ذیل را دارا خواهد بود:

- نگهداری و انجام سرویسهای مقرره انواع لکوموتیوهای دیزل الکتریک تا سقف 100 دستگاه و تا سطح تعمیرات سالیانه

- تعمیرات اساسی انواع لکوموتیوهای دیزل الکتریک تا سقف 100 دستگاه در سال

تعمیـرات اسـاسی انـواع مجموعه های مکانیکی، برقی، الکترونیکی، میکروپروسسوری و غیره

- تعویض و نصب تجهیزات اصلی لکوموتیو  شامل موتور، ژنراتور، تراکشن موتور، بوژی و غیره