البرز نیرو / پروژه ها / پروژه خرید 2 دستگاه لکوموتیو PROTOTYPE CDN10A

پروژه خرید 2 دستگاه لکوموتیو PROTOTYPE CDN10A

loco

 

  ویژگی های پروژه خرید لکوموتیوهای پروتوتایپ CDN10A  از شرکت دالیان چین به قرار زیر است:
 
-  تحقق تمامی ملاحظات قانون دسترسی آزاد
-  نسبت بهینه توان و کشش
-  راهرو بیرون
-  سیستم ترمز و کمپرسور: کنور آلمان
-  سیستم قلاب و اتصالات: لَف فرانسه

2 دستگاه لکوموتیو CDN10، ظرفیت خالص حمل بار به میزان 240 میلیون تن- کیلومتر در سال ایجاد می نماید. همچنین این پروژه با 24 نفر اشتغال زایی همراه خواهد بود.