البرز نیرو / پروژه ها / نصب سیستم کنترلی میکروپروسسوری جدید روی لکوموتیوهای GT26

نصب سیستم کنترلی میکروپروسسوری جدید روی لکوموتیوهای GT26

micro

micro

 

دو دستگاه از لکوموتیوهای شرکت در نیمه دوم سال 89 به سیستم MEP661 مجهز شدند که اکنون در حال سیر می باشند. همچنین با توجه به افزایش نیروی کشش، آماده بکاری و اطمینان سیر لکوموتیوها هزینه های این پروژه در مدت کوتاهی بر می گردد. از مزایای این سیستم میکروپروسسوری می توان به موارد زیر اشاره کرد: - امکان ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری - افزایش ضریب چسبندگی و نیروی کشش. - استفاده حداکثر از توان برای کشش - عیب یابی خودکار - امکان افزایش زمان بین سرویسهای مقرره - ارتقای آماده بکاری و اطمینان سیر - در دسترس و ارزان بودن نسبت به سیستمهای رقیب