البرز نیرو / پروژه ها / راه اندازی 77دستگاه لکوموتیو GT26CW

راه اندازی 77دستگاه لکوموتیو GT26CW

loco

 

با وجود شرایط  دشوار تحریم و انسداد سیستم های بانکی طی سالهای 87 تا 94، شرکت البرز نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب موفق شد 77 دستگاه لکوموتیو را خریداری و وارد نماید.
اولین سری این لکوموتیوها در مراسمی با حضور مدیر عامل وقت راه آهن در شهریور ماه سال 1388 به بهره برداری رسیدند و بدین ترتیب شرکت البرز نیرو به عنوان شرکت خصوصی مالک لکوموتیو به فعالان صنعت ریلی معرفی گردید.
عملکرد لکوموتیوهای موجود در سال 91 برابر با
9/1میلیارد تن کیلومتر خالص، در سال92 برابر 2میلیارد تن کیلومتر و در سال93 برابر 4/2میلیارد تن کیلومتر بوده است که این مقدار تقریبا معادل9 درصد
حمل و نقل ریلی باری کشور بوده است.