البرز نیرو / پروژه ها

اهم پروژه ها و خدمات انجام شده در شرکت البرز نیرو 

 

·       خرید، راه اندازی و واگذاری به سیر 77 دستگاه لکوموتیو GT26CW

·       خرید، راه اندازی و واگذاری به سیر 4 دستگاه لکوموتیو   CDN10

·       طراحی و ساخت نخستین مرکز خصوصی مجهز تعمیرات و بازسازی لکوموتیو در ایستگاه سیستان اصفهان

·       بازسازی 28 دستگاه لکوموتیو  GT26راه آهن (کنسرسیوم شرکت های البرز نیرو/ احیا دیزل)

·       نگهداری و تعمیرات 45 دستگاه لکوموتیو GE راه آهن (کنسرسیوم شرکت های البرز نیرو/ سنگین کشش) از سال 1396 تا سال 1401

·       استخدام و آموزش نیروی انسانی متخصص راهبری لکوموتیو و تکنسین های نگهداری و تعمیرات

·       ساخت و تولید لکوموتیو باری پارس 33 با همکاری شرکت واگن پارس

·       تأمین نیروی کشش در حوزه حمل بارهای معدنی شامل مانور و بارگیری در مجتمع سنگ آهن گل گهر و مجتمع فولاد مبارکه

·       تأمین نیروی راهبر جهت هدایت قطارهای باری و مسافری در شبکه ریلی کشور