تعمیر و راه اندازی لکوموتیوها

 

شرکت البرز نیرو در سال 1387 با تشکیل یک تیم تعمیراتی متخصص در کارخانجات کرج، تعمیر و راه اندازی لکوموتیوهای خریداری شده را آغاز  نمود. بمنظور تسریع فرآیند راه اندازی لکـوموتیوها از ظرفیت شرکتهای واگن پارس و ایریکو نیز استفاده گردید و بازســازی و راه اندازی 77 دستگاه لکوموتیو را در کوتاهترین زمان ممکن مدیریت و اجرایی نموده است.

شرکت البرز نیرو از معدود شرکتهای داخلی می باشد که با تکیه بر دانش فنی و مهندسی خود به بازتعریف و طراحی تمامی فرآیندهای بازسازی و تعمیرات لکوموتیو اقدام نموده است. از همین رو، یکی از پروژه های مهمی که در زمینه بازسازی و تعمیرات لکوموتیو توسط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت البرز نیرو واگذار شد،پروژه بازسازی 28 دستگاه لکوموتیو می باشد. با اجرای این پروژه، شرکت البرز نیرو در ردیف پیمانکاران بزرگ بازسازی لکوموتیو ایران و خاورمیانه قرار می گیرد.