ظرفیت نگهداری و تعمیرات در شرکت البرز نیرو

 

با توجه به اینکه استانهای یزد و اصفهان دارای معادن متعدد سنگ آهن و کارخانجات فولاد و ذوب آهن می باشند، نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها در این منطقه پرترافیک  از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شرکت البرز نیرو با جذب، آموزش و بکارگیری تدریجی بیش از 100 نفر پرسنل متخصص تعمیراتی از سال 89 نگهداری و تعمیرات لکوموتیوهای راه آهن، بخش خصوصی و ملکی خود را بر عهده دارد.