مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش لکوموتیورانی-آبان 89

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش لکوموتیورانی-آبان 89 1

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش لکوموتیورانی-آبان 89 2

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش لکوموتیورانی-آبان 89 3

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزش لکوموتیورانی-آبان 89 4

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.