البرز نیرو / خدمات / تعمیر و نگهداری

نمایی از دپوی تعمیراتی اصفهان

4

تعمیر و نگهداری

 

 

شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو با دارا بودن بیش از 7 سال تجربه و تخصص در تعمیر و نگهداری لکوموتیوها و با در اختیار گرفتن دانش فنی این کار، در حال حاضر تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای ملکی خود را از سال 88 تا کنون انجام داده است و نیز خدمات زیر را به شرکتهای ذیل ارائه می دهد :

1. شارژینگ، تعمیرو نگهداری، و کنترل ناوگان لکوموتیوهای مانوری راه آهن اصفهان از سال 88 تا کنون در ایستگاه های اصفهان، زرین شهر، حسن آباد و کاشان.

2.       تعمیر و نگهداری، شارژینگ و مدیریت بر سیر و حرکت و بهره برداری لکوموتیوهای دو شرکت الوند نیرو و راهوار نیرو آریا از سال 1390 تاکنون

3.       تعمیر و نگهداری و شارژینگ لکوموتیوهای آلستوم، GE و  GM راه آهن در دپوهای تعمیراتی اصفهان و کاشان

4.       شارژینگ و نگهداری لکوموتیوهای شرکت های راه آهن حمل و نقل و نماد ریل گستر در ایستگاه های اصفهان و یزد از سال90 تاکنون

همچنین پس از ساخت و تجهیز دپوی تعمیراتی سیستان (واقع در منطقه اصفهان)، البرز نیرو  توانایی انجام خدمات تعمیر و نگهداری تا سطح سرویس سالیانه لکوموتیوها را خواهد داشت که در حال حاضر به دلیل مجهز نبودن دپوی تعمیراتی راه آهن اصفهان این مهم امکان پذیر نمی باشد.