البرز نیرو / خدمات / استخدام و آموزش75 نفر کارآموز لکوموتیورانی

لکوموتیورانان

شرکت البرز نیرو در سال89 با برگزاری آزمون ورودی و مصاحبه، اقدام به استخدام 60 نفر کاراموز لکوموتیورانی نمود که این افراد پس از سپری کردن1073 ساعت آموزش  شامل 643 ساعت دروس نظری و 430 ساعت دروس عملی و کاراموزی در نهایت در مردادماه سال90 بعنوان کارورز لکوموتیورانی به صنعت حمل و نقل ریلی ورود کردند و در ادامه پس از سپری کردن دوره ها و پشت سر گذاردن ازمونهای مربوطه بالاخره بعنوان لکوموتیورانان پایه 2 و پایه 3 از اواخر سال 92 اقدام به سیر و مانور لکوموتیوهای بخش خصوصی و دولتی نمودند.

همچنین شرکت البرز نیرو در اواسط سال 93 مجددا اقدام به جذب تعدادی  دیگر از لکوموتیورانان موجود نمود و در حال حاضر استعداد نیروی انسانی لکوموتیوران شرکت البرز نیرو بالغ بر75 نفر میباشد.

شرکت البرز نیرو در حال حاضر با دارا بودن این پرسنل و با عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی همچون الوند نیرو، راهوار نیرو آریا و همچنین راه اهن ج.ا.ا و شرکتهای خصوصی دیگر ازجمله حسام المهدی بنستان، کیمیا ریل طبس، سیر و حرکت ریلی  و ... اقدام به انجام امور سیر و حرکت و راهبری لکوموتیوها می نماید.