البرز نیرو / مشخصات فنی / لکوموتیو باری سنگینGM-EMD مدل GT26CW

مشخصات فنی لکوموتیو GT26CW

این لکوموتیو با شرایط جغرافیایی ایران سازگار بوده و اقلام مصرفی و یدکی آن تا حدود زیادی بومی سازی شده اند، همچنین زیرساخت های مناسب و نیروی متخصص  نگهداری و تعمیرات آن در کشور وجود دارد.

لکوموتیو GT26

لکوموتیو های GM-EMD  مدل GT26CW