البرز نیرو / مشخصات فنی / لکوموتیو CDN

لکوموتیو CDN10

لکوموتیو Dalian CDN10  لکوموتیو به روز آوری شده چینی است که مشخصات فنی آن کاملاً مطابق با شرایط خواسته شده راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. از ویژگی های این لکوموتیو می توان به لحاظ نمودن شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور ایران اشاره نمود.

CDN