البرز نیرو / معرفی شرکت

معرفی شرکت

 معرفی1

 

شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو در سال 1386 همزمان با افزایش فعالیت بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور، با هدف سرمایه گذاری در تأمین لکوموتیو و همیاری در توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی تأسیس شد.

پس از گذشت بیش از یک و نیم دهه از آغاز مسیری پر فراز و نشیب، شرکت البرز نیرو به عنوان اولین و بزرگترین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو، درکنار شرکت های سهامدار و هم گروه، زنجیره کاملی را شامل انواع واگن، لکوموتیو، تأمین و واردات اقلام یدکی و نگهداری و تعمیرات ناوگان و تجهیزات ریلی جهت حمل بار در شبکه راه آهن کشور فراهم نموده و به جایگاه ارزنده ای در صنعت ریلی دست یافته است.

با افزایش فشار تحریم ها و چالش های موجود، شرکت البرز نیرو بر آن شد که با بهره مندی از دانش و تجربه متخصصان و مهندسان خود و توان و امکانات داخلی، پروژه طراحی و ساخت لکوموتیو را در داخل کشور عملیاتی نماید که با همکاری شرکت واگن پارس این پروژه بزرگ اجرایی شده و اولین لکوموتیو باری پارس 33 در آذر ماه سال 1399 در سرویس بهره برداری قرار گرفت و تولید این لکوموتیو ملی همچنان ادامه دارد.


منابع انسانی

منابع انسانی 2  

یکی از مهمترین سرمایه های هر شرکت، نیروی انسانی کارآمد و متخصص آن می باشد. با توجه به چشم انداز ترسیم شده در شرکت البرز نیرو جهت ارتقاء دانش و مهارت فنی پرسنل، برنامه های متعدد آموزشی پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به آموزش 100 نفر نیروی متخصص تعمیراتی ( الکتریسین و مکانیسین) و 75 نفر نیروی کارآمد لکوموتیوران اشاره کرد.
ساختار شرکت البرز نیرو با در نظر گرفتن تنوع بخشها و ادارات مختلف در تهران،کرج، اصفهان، یزد و سایر مناطق کشور فرصتهای شغلی زیادی را در زمینه حمل و نقل ریلی فراهم آورده است.


تربیت لکوموتیوران

 معرفی1

 

شرکت البرز نیرو همزمان با افزایش فعالیت بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی کشور، اقدام به تربیت اولین لکوموتیوران بخش خصوصی در سال 1389 نمود و در حال حاضربیشترین لکوموتیوران خصوصی(75نفر) را در اختیاردارد که از این تعداد35 نفر لکوموتیوران هم اکنون به هدایت قطارهای باری درشبکه ریلی کشور مشغول می باشند.