آگهی استخدام

  
  

 

 

  

افراد معرفی شده لازم است  مطابق جدول ذیل اقدام و مدارک را تا پایان مهلت مقرر به دفتر البرز نیرو در استان یزد تحویل نمایند.

جدول زمان بندی مراحل جذب  لکوموتیورانان

ردیف

دوره

زمان

مراجعه

1

طب کار و سوپیشینه

از تاریخ 97/12/21  الی  97/12/28

دریافت معرفی نامه از دفتر البرز نیرو در استان یزد

3

تعهد نامه محضری

از تاریخ 98/01/17  الی  98/01/22

دریافت فرم تعهد نامه از دفترالبرز نیرو در استان یزد

4

معرفی جهت آموزش

اوایل اردیبهشت ماه

 


آدرس دفتر البرز نیرو در استان یزد:
یزد - ایستگاه راه آهن- پشت شرکت تعاونی مصرف

                                 *همراه داشتن کارت ملی،شناسنامه و  4 قطعه عکس 3*4 الزامی می باشد.